Overfladebahandlinger

Bearbejdning af rustfri stål

Når der arbejdes med rustfri stål, bliver det stort set altid bearbejdet, Det rustfri stål klippes, svejses, bukkes eller slibes. Denne mekaniske forarbejdning har desværre nogle konsekvenser for metallets korrosionsbestandighed. Når stålet forlader stålværket har det sin maksimale korrosionsbestandighed. Alle de mekaniske processer man udsætter stålet for, er med til at svække dets korrosionsbestandighed og derfor skal det rustfri stål behandles hvis det er bearbejdet.

Glasblæsning

Glasblæsning kan anvendes til mange formål og på rigtig mange forskellige typer metal og metallegeringer. Det anvendes til overfladebehandling af blandt andet rustfri stål, aluminium, kobber og messing.

Sandblæsning og glasblæsning er to vidt forskellige ting. Ved sandblæsning bruges sandkorn der er skarpkantede, hvorimod der ved glasblæsning bruges glasperler, der er kugleformede uden skarpe kanter. Det betyder at glasperlerne ikke sliber materialet, men fjerne urenheder og efterlader overflade med en pæn, ensartet og silkemat finish der bare er utrolig elegant.

Ved glasblæsning blæses fine korn af glas imod emnet i en lukket kabine, undervejs i processen er trykket kontrolleret og ensartet. 

Glasblæsning fjerner blandt andet:

  • Spor efter svejsning
  • Spor af mindre trækstreger, værktøjsmærker og lignende mærker
  • Neutralisere misfarvninger
  • Fjerner oxidlag

Efter glasblæsning er materialet klar til brug, men kan også overfladebehandles.

Glasblæsning har en korrosionsmæssig værdi, og ruster ikke og bruges ofte til materialer der skal være rengøringsvenlige og på overflader der stiller store sanitære krav.  Derudover egner glasblæsning sig til brug på rustfri produkter der skal stå ude i vind og vejr.

Glasblæsning er meget miljøvenlig, da glasperlerne laves af genbrugeligt glas og der er ingen giftstoffer, altså ingen miljøbelastning eller sundhedsrisiko.

Bejdse

Bejdsning er en proces hvor metallets overflade og kvalitet forandres. Ved hjælp af forskellige kemikalier renses metaloverfladen.

Metaloverflader bejdses for at få en fin overflade eller for at gøre metallet klar til den videre belægning med andre metaller eller med eksempelvis emalje.

Det beskyttende overfladelag på metallet gennembrydes ved svejsning. Derfor skal overfladen bejdses for at genopbygge det beskyttende lag.

Afsyringsprocessen fjerner urenheder, anløbninger efter svejsning og jernafsmitning fra klipning, savning, boring, sprøjt fra skæring med vinkelsliber hvorved der gives bedst mulig sikkerhed mod tæring i svejsespor og bukkespor. Bejdsning af rustfri stål fjerner oxiderne og det afkromede lag umiddelbart under oxiderne.

Bejdsning kan foretages ved at dyppe emnet i bejdsebad eller ved spraybejdse.

Bejdsesyre består typisk af 20 % salpetersyre, 5% flussyre, demineraliseret vand samt tensider og bruges til de mere stabile oxider på rustfri stål og superlegeringer. Det foregår oftest i temperaturer imellem 20 og 60 grader. Ved jernoxider på u-legerede eller lavt legerede ståltyper fjernes oxiderne i ufortyndet saltsyre eller svovlsyre. Bejdsebadets sammensætning, pH og temperatur tilpasses den enkelte opgave. Lidt afhængig af ståltype vil overfladen efter 1-2 timer være ren. Efter rengøring med vand pacificeres overfladen ved neddypning i pacificeringsvæske.  For at undgå angreb på grundmetallet er bejdsning kortvarig og der tilsættes stoffer for at bremse angrebet.

El-Polering

Elektropolering eller el-polering som det kaldes i daglig tale, er en metode der igennem en elektrokemisk proces gør metallets overflade glat og blank, altså spejlblank.  Metoden anvendes i stor udstrækning, da det giver materialet en jævn overflade, mindsker risikoen for rust, er særdeles rengøringsvenlig og er med til at materialet bliver mere stærkt og holdbar overfor slid.

El-polering foregår ved et emne nedsænkes i et stærkt koncentreret syrebad (elektrolyt) og der sættes strøm til emnet. Syrebadet er en blanding af svovlsyre og fosforsyre eventuelt med små tilsætning i form af detergenter. Når der arbejdes med elektropolering er temperaturen forholdsvis høj. Udover at forbedre lednings- og spredningsevnen for badet, er den høje temperatur en nødvendighed, da koncentreret svovl- og fosforsyre er ekstrem vandsugende, Temperaturen må ikke komme under 65 grader, da det kan resultere i at syrebadets volume forøges så meget, at der sker syreoversvømmelse.

Under processen fjernes der materialer fra emnet ofte 20-30 my (mikrometer hvor 1 mikrometer = 1 milliontedel meter) af overfladen. Strømmen der udfører poleringsarbejdet udgår kraftigst fra emnets kanter og hjørner og det er her der fjernes mest materiale. Betegnes også som elektrokemisk afgratning. Under processen afskrælles de små mikroruheder og efterhånden som processen skrider frem bliver ruheden mindre, man siger at overfladen nivelleres.

Formålet med elektropoleringen er at der opnås en grundig bejdsning af overfladen og så giver det en regulær poleringseffekt. Hvor bejdsning giver en ren men let forøget ruhed af stålet, gør el-poleringen det modsatte, den resulterer i en åben og metallisk ren overflade.

 

En elektropoleret rustfri ståloverflader giver den absolutte maksimum i korrosionsbestandighed – den helt ideelle overflade til rustfri stål produkter og sikre dine produkter holder i årevis.