Gravstedet

Når vores sidste rejse er afsluttet så ender de de fleste af os på kirkegården hvor vi gravstedet bliver vores endelig placering. Når du skal bestemme hvilket gravsted du skal ende på så er det vigtigt at du vælger det sted eller den placering der passer til dig og dine efterladte. Hvis du får æren af at vælge et gravsted til afdøde så er det vigtigt at du vælger ud fra de følelsesmæssige grunde men også af de rent praktiske og økonomiske grunde. Sørg for at få en grundig orientering om gravstedstyper på den kirkegård du og dine pårørende vælger jeres afdøde skal ligge på.

Gravstedet


Rustfristål: Holder i mange år
Udseende: Vil altid blive ved at være flot
Vedligeholdelse: Ingen
Ulemper: Ingen

Når du skal vælge gravstedet

Noget af det første du skal beslutte når du snakker med bedemanden og noget af det sidste du skal inden begravelsen er at vælge gravstedet hvor din afdøde skal ligge. Du skal vælge hvilken kirkegård, og hvor på kirkegården, din afdøde skal begraves. At vælge gravstedet betyder også at du skal vælge hvilken gravstedstype du ønsker. Skal det være de ukendtes, fællesgraven, gravsted med mindesten eller måske har i et familie gravsted. Dernæst skal du bestemme hvilken gravsten det skal være hvis der skal være en sten, du kan også vælge at der skal være en mindeplade i rustfrit stål, i stedet for en gravsten. Her under finder du en grundig beskrivelse af urne og kistegravsteder. Det er en god ide at læse hele artiklen igennem da der er mange forskellige valgmuligheder.

Det er vigtigt at du får valgt det rigtige gravsted fra begyndelsen.

Det er meget vigtigt at du får valgt det helt rigtige gravsted fra begyndelsen. Det er både af de følelsesmæssige grunde men også af det rent praktiske og økonomiske grunde. Hvis du vælger forkert gravsted eller flytter du langt væk kan du få gravstedet flyttet. Flytning af gravsted kan lade sig gøre men det er kompliceret og ikke uden omkostninger. Derfor skal du sørge for at få en grundig orientering om gravstedstyper på den kirkegård du og dine pårørende vælger, jeres afdøde skal ligge på.

For de fleste efterladte, er et gravsted der føles rigtigt, med til at lette livet efter I har taget afsked. Det kan gøre eftertiden nemmere, hvis du har et sted at gå hen, når sorgen føles stor. Nogle efterladte har brug for at gå hen og snakke med de afdøde og andre har behov for at gå hen og tænke på en hyggelig stund med afdøde.

Det er en god ide at besøge kirkegården inden du beslutter hvor gravstedet skal være. Det kan være beroligende at se de forskellige muligheder kirkegården tilbyder. Find gravsted med tanke på om den afdøde havde egne, forudbestemte ønsker om gravsted I ønsker at følge. Mange har udtrykt et ønske om at blive nedsat i den anonyme fællesgrav fordi de ikke ønsker at være til besvær for de efterladte efter sin død. Mange pårørende efterkommer det ønske men havde måske hellere valgt en anden løsning hvis de selv skulle bestemme.

Der er et gravsted til alle.

På nogle kirkegårde findes der gravsteder der både kan efterkomme den afdødes ønske om ikke at være til besvær men også de efterladtes ønske om at have et sted hvor de kan mindes den afdøde og bearbejde sorgen.

Det er vigtigt at I husker på at det er jer der skal leve videre. Når du skal tage beslutning om valg af kirkegård og gravsted så find et gravsted der også passer til jer efterladte. Alt for mange efterladte har et behov for det fysiske rum med den ro et gravsted giver. Et sted hvor der kan skabes et mindesrum med plads til at mindes den afdøde. Et sted der gør det lettere at være i sorgen og et sted hvor der findes tid og ro fra resten af verden. Et sted med tid til at dvæle, sørges og mindes, de minder I hver især har om den afdøde. Nogle bruger også gravstedet til at tale med den afdøde for en stund for at bearbejde sorgen. 

Der findes mange forskellige gravsteds typer. Du skal dog være opmærksom på at ikke alle kirkegårde har alle de nedenstående gravstedstyper så derfor er det en god ide at kontakte kirkegården for at høre hvilke gravstedstyper de har samt komme ud og se og mærke hvad der føles rigtig for jer.

Ligesom du skal gøre op med dig selv hvilke behov du har for at lægge gravpynt f.eks en krans, en blomst, en figur til gravsted. Nogle vil gerne have julepynt til gravsted eller plante blomster til gravstedet eller blot mindes den afdøde med en gravsten / plænesten. Alt sammen kan I tale med graveren på kirkegården om, når de viser jer, ledige gravsteder ud fra hvad jeres ønsker er. Det er ligeledes graveren du taler med om hvordan design af gravsted skal være samt hvilke kirkegårdspynt der må ligge på gravstedet.

Kistebegravelser

Hvis du vælger et gravsted der skal passe til en kistebegravelse så er det vigtigt at vide at kistebegravelser er fredningstiden 20-30 år for en kiste. Antal år er afhængig af kirkegårdens regler. Selve gravstedet skal derfor købes og betales for mindst det antal år fredningstiden er. Størrelsen af gravstedet skal være mindst 3 kvadratmeter med plads til én kiste. Herefter kan der først sættes en ny kiste ned når fredningstiden er udløbet.

Kistegravsted til 1 kiste

Kistegravsted er et traditionelt gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner.  Her er også en fredningstiden som du skal forholde dig til når du bestiller kistegravsted til 1 kiste. Gravstedet kan forlænges efter fredningstiden udløb.

Kistefællesgrav med gravsten

Kistefællesgrav er et gravsted på en plæne, men gravstedet er ikke afgrænset. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset, og på nogle kirkegårde er det muligt at nedgrave en vase, så der kan stilles afskårne blomster – ellers må der lægges blomster ved gravstenen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg. I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kistefællesgrav uden gravsten

Kistefællesgrav uden sten er et gravsted på en plæne uden afgrænsning med hæk eller anden indhegning. Der må ikke anbringes gravsten eller anden form for monument/ mindesmærke på fællesgraven. Gravstedet har et nummer som identifikation. Når du beslutter dig for en kistefællesgrav så må der ikke plantes på eller omkring gravstedet. Der må heller ikke anbringes vaser med blomster. Som regel må der gerne lægges afskårne blomster på gravstedet, som dog én gang om ugen bliver samlet sammen og anbragt på blomsterpladsen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsareal.

I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan fornyes mod betaling.

Urnebegravelser

Ved urnebegravelser er fredningstiden 10 år for en urne, og gravstedet skal derfor købes for mindst 10 år. Et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. På et gravsted på én kvadratmeter er der plads til 4 urner. Efter 10 år kan der nedsættes en urne mere på et af de steder hvor der har været nedsat en urne før. Det vil sige at hvis du har en urnegrav til 3 personer så kan du efter den første urne er sat nedsætte nummer 2 og 3 som det passer dig men tidligst efter 10 år fra den første er sat nedsætte urne nummer 4.

Urnegravsted

Urnegravsted er et traditionelt gravsted med en individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men man kan betale kirkegården for at sørge for vedligeholdelsen. I urnegravsteder kan der ikke nedsættes kister. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kendt urnefællesgrav med gravsten

Kendt urnefællesgrav med gravsten betyder at urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset med hæk eller anden beplantning. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset. Der må kun lægge blomster på gravstedet. På nogle kirkegårde kan man dog mod betaling få nedgravet en granitvase til buketter – eller gravstenen kan købes med “nedgravet vase”.

Gravstedet er på én kvadratmeter med plads til to urner, Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister. Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.

Kendt urnefællesgrav uden gravsten

Kendt urnefællesgrav uden gravsten betyder, at urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset af hæk eller anden beplantning. Det er ikke muligt at anbringe gravsten eller anden form for monument/mindesmærke på gravstedet. Gravstedet er på én kvadratmeter med plads til to urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister.

Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg.

Askefællesgrav (de kendtes)

Askefællesgrav (de ukendtes) er anlagt som et smukt, fælles græsanlæg på kirkegården.

Inden man vælger denne form for gravsted, skal man gøre sig klart, at askefællesgrav er en helt anonym fællesgrav. Familien kan ikke være med ved nedsættelse af urnen og askens placering markeres ikke og kan ikke oplyses, og ægtefæller begraves f.eks. ikke ved siden af hinanden. Asken kan som udgangspunkt ikke senere flyttes.

Kolumbarium(urnehal)

I et kolumbarium / urnehal kan der hensættes keramik- eller porcelæn urner i åbne urnepladser. Der skal være malet inskription på urnerne. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbelt pladser. Der kan anbringes blomster eller anden udsmykning på urnepladsen.

Fordelen er, at urnen altid kan ses, og den kan når som helst flyttes til et andet gravsted, måske til en anden landsdel.

I Københavnsområdet er der kolumbarium på Bispebjerg, Sundby og Frederiksberg kirkegårde. Urnepladser kan forlænges efter fredningstidens ophør.

Privat gravsted

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at have sit helt private gravsted. Det kræver at man ejer en ejendom (en jordbesiddelse) på mindst ½ hektar = 5000 kvadratmeter.

Kirkeministeriet skal søges, og området skal tinglyses for at sikre gravfreden i mindst 10 år (kun urner kan begraves). Gravstedet må dog ikke indhegnes eller på anden måde markeres som gravsted, og der må ej heller opsættes gravsten.

Spredning af asken

Askespredning skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede aske over en sø.

Gratis gravsted

Mange steder i landet blev det 1.januar 2020 gjort muligt at få et gratis gravsted. Det op til den enkelte kirke om de ønsker at opkræve penge for gravstedet. De kirker der har valgt at gøre det muligt stiller typisk krav om at de efterladte er medlemmer af folkekirken og bosiddende i kommunen hvor kirken ligger. Det betyder flere steder i landet spare de efterladte de 8.500 ,-kr det koster at få et gravsted og få kisten eller urnen nedsænket i jorden. Det betyder at den gravsted pris ikke medlem af folkekirken skal betale er 8.500,- kr

Gravsten

Du skal også tage stilling til gravsten. Skal der være en minde sten? Skal det være en hjertesten, firkantet sten eller skal der billede på gravsten af den afdøde.

Du kan stort set selv vælge hvilken type og størrelse af sten der skal på kiste- og urnestedet udover kirkegårdens regler og restriktioner. Måske havde den afdøde selv et nedskrevet ønske eller givet udtryk for et ønske til en sten. Måske vil du gerne ære den afdøde med en sten der symbolisere den afdøde.

Udover størrelse og form på sten skal du vælge indgraveringen. Hvordan skal den graveres, hvilken skrifttype skal du vælge, hvilken farve skal graveringen have og hvad skal der stå.

Idag er det blevet meget almindelig at sætte symboler på gravstenen der symbolisere hvem den afdøde var.

Måske kender du ikke til de forskellige symboler så her kommer en liste over de mest almindelige symboler og deres betydning.

Stenhugger

For at bestille gravstenen skal du en tur omkring en stenhugger. Det er ham der laver gravstenen klar til gravstedet.

At købe en gravsten er for de fleste kun noget de gør få gange i livet. Derfor kan det være svært at forberede sig på de ting du skal tage stilling til hos stenhuggeren.

Stenhuggeren vejleder dig gerne om de mange muligheder der findes for sten, inskription, dekoration og symboler. Og vælger du en lokal stenhugger ved han også meget om de forskellige regler på kirkegårdene.

Nedenunder finder du nogle af de ting du skal forholde dig til hos stenhuggeren.

Stenen

Stenen skal vælges. Skal det være en natursten, granit eller hvad føles rigtig for dig?

Dernæst størrelsen. Til et traditionel urnegravsted er stenene ofte 50 x 40 cm hvorimod på en kistegravsted er stenen ofte fra 80 cm og opefter.

Overfladen

Så skal du tage stilling til hvordan overfladen skal være på stenen. Skal den være ru som en natursten eller blankpoleret. Ofte vælger de efterladte en mellemting mellem disse nemlig en mat slibning der er glat men uden højglans som den blank poleret har.

Bogstaver

Det næste du skal beslutte er bogstaver. De kan enten hugges ind i stenen eller påsættes stenen med bronze.

Fordelen ved at få hugget bogstaverne i stenen er du kan vælge imellem mange forskellige skrifttyper endda din egen håndskrift. Ofte lægges en kontrastfarve ned i bogstavet som matcher stenen. Du kan også vælge på de opretstående og poleret sten at få dine bogstaver forgyldt med 24 karat bladguld

Skrift

Tiden er nu inde til valg af skrift på stenen. Skal der i det hele taget stå noget udover navn? Ofte skrives navn, dato linie. Men flere og flere vælger et symbol eller kærlighed skrevet i sten – en særlig tekst der betød noget for den afdøde. Du kan endda få lavet en QR kode på gravstenen og dermed lave en længere tekst, lægge billeder af den afdøde ind eller måske en video der kommer op på telefonen hos den der scanner koden.

Er I mere til de neutralt eller klassiske tekster er nedenstående tekster ofte brugt på gravsten

“Tak for alt”

“Dybt savnet”

“Mindet lever”

“Elsket for evigt”

“Elsket og savnet”

“Altid i vores tanker”

“Højt elsket – dybt savnet”

“Hvil i fred”

“Altid elsket aldrig glemt”

“Altid i vores hjerter”

“I hjertet gemt, aldrig glemt”

“Gemt i vores hjerter”

“Et hjerte af guld”

“Elsket i livet, savnet i døden”

“Livet går, minderne består”

“Mindes med kærlighed”

“Et sidste farvel”

“Et kærligt farvel”

“Æret være dit minde”

Vedligeholdelse af gravsted

Når gravsted og sten er valgt skal der tages stilling til vedligeholdelse af gravsted. Vil du selv sørge for vedligeholdelsen eller ønsker du at kirken der står for pasning af gravsted?

Hvis du vælger at lade kirkegården passe gravstedet omfatter det ofte.

  • ukrudt, blade og lignende fjernes
  • rivning, kultivering og evt fejning af gravstedet
  • Beplantning der dækker for inskription på monumentet beskæres
  • Roser gødes og beskræres
  • Visne buketter , kranse mm fjernes 1 gang ugentlig
  • Visne løgtoppe fjernes
  • Udplantningsplanter fjernes inden vinter
  • Juleudsmykning fjernes når kirkegården fjerner gran om foråret

Gravsted nedlægges

Når et gravsted nedlægges sker det oftest i samråd med familien. I Danmark er det muligt at nedlægge eller sløjfe en grav efter fredningsperioden der normalt er 10-30 år afhængig af begravelsesformen. Det er ejeren af gravstedet der er ansvarlig for at få betalt lejeafgiften og betales gravstedet ikke sløjfes det. Ligeledes kan man betale for det antal år man ønsker at beholde gravstedet. Vælger man at sløjfe en grav må ejeren vælge hvad der skal ske med gravstenen eller de ting til gravsted der har været med mindre kirken gør det for udeblevet lejebetaling. Sten med stor historisk vigtighed, specielle navne, titler eller tekster samt kunstnerisk specielle sten gemmes ofte. Pt findes der ingen oversigt over slettede gravsteder men du kan altid ringe til kirkegården og spørge til status på et gravsted.

Billeder af gravsteder

Det er muligt idag at finde billeder af gravsteder på hjemmesiden www.findgravsted.dk/ Det er den enkelte kirkegård der beslutter hvilke billeder der skal tages og hvor meget de vil vise af gravstedet. Det betyder nogle kirker tager detaljeret billeder hvor du kan se dekoration til gravsted mens andre blot viser hvor den afdøde ligger på kirkegården. Det betyder at det nu er lettere af find afdødes gravsted via siden.

Du kan også finde billeder af kendtes gravsted på siden blot du ved hvilken kirke de er begravet i.

Flytning af gravstedet

Det ikke helt umuligt at foretage en flytning af gravstedet. En del spørger sig selv og deres familie om de kan tillade sig at flytte den afdøde. Alle gravsteder er underlagt gravfred. Gravfred er den fred man skænker den afdøde ved at give dem en hvileplads. I lovgivningen kalder man gravfred for fredningstid. Det referere til den længde tid et gravsted ikke kan nedlægges, forstyrres eller fjernes. Kiste fredningstiden er 20 år og et kistegravsted kan ikke flyttes. Et urnegravsted er fredningstiden mindst 10 år og kan med tilladelse flyttes.

Det jo vidt forskelligt hvordan de enkelte personer har det med at flytte et gravsted. På den ene side kan man jo sige at den afdøde burde have lov til at få ro der hvor den afdøde selv eller de efterladte har valgt den afdøde skal ligge. På den anden side har det også noget at sige at afdøde og de efterladte får mere ud af at de pårørende kan besøge sin kære og have dem tæt på sig. Nogle vil sige gravstedet er mest for de efterladte. Med det sagt er det jo helt op til de efterladte hvad de føler.

Men for at flytte et urnegravsted er der nogle betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til flytning af gravsted

Den der har brugsretten og de nærmeste pårørende skal være enige om at flytte urnen til et nyt gravsted.

Derefter skal den modtagende kirkegård accepter flytningen. De efterladte skal være villige til at dække alle omkostningerne ved en flytning. Ikke mindst skal urnen / asken kunne påvises. Dvs man skal kunne se urnen eller asken.

Er det aktuelt at flytte urnen starter du med at tage kontakt til kirkekontoret hvorfra de vil hjælpe dig videre.